Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

สืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี

             เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  นางสาวบุญตา ทองแท่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๐             ณ บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุรี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีจัดให้มีกิจกรรมสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดังนี้ เดินรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี, ล่องเรือรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี, ประกวดวาดภาพ, การแสดงบนเวที, กิจกรรมศิลปะ, นิทรรศการเกี่ยวกับแม่น้ำเพชรบุรี, การปล่อยปลา,  อนุรักษ์น้ำโดย EM Ball , การมอบรางวัลประกวดแข่งขัน และ การเสวนาเรื่องแม่น้ำเพชรบุรี


สุวรี   ทัพนาค   นักประชาสัมพันธ์   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีได้ที่นี่ค่ะ

 

 
Data Center สพป.พบ.1