Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

        วันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  นางสาวบุญตา ทองแท่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
        ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
        ๐๘.๐๐ น. พิธีทางศาสนามหามงคล ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
        ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลา ณ ท่าน้ำโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๑๐.๓๐ น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นยางนา ณ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์กรรมพืช หมู่ ๒ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สุวรี   ทัพนาค   นักประชาสัมพันธ์   ภาพ / ข่าว


คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีได้ที่นี่ค่ะ
 

 
Data Center สพป.พบ.1