Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

        เมื่อวันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายัณห์ พันนุกิจ รอง.ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ , นางสาวบุญตา ทองแท่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสำนักงาน สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และ นายชูศักดิ์ ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายแผน ศธจ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  จำนวน ๑๕ คน  นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้นำคณะมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาบุคลากรโดยการใช้กระบวนการแห่งการเรียนรู้ PLC และการดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ผลการดำเนินงาน KRS , ARS ให้ได้คะแนนระดับสูง ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

สุวรี   ทัพนาค    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่ค่ะ

 

 
Data Center สพป.พบ.1