รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

76010012

วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010050

วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010061

วัดเขาสมอระบัง

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010067

บ้านหนองรี

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010075

บ้านยางน้ำกลัดเหนือ

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010086

บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010091

วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS

76010101

วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ SMSS